REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W PLC

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W PLC

REGULAMIN SPOTKAŃ/WIZYT ONLINE

Umawianie pacjentów na wizytę.

Pacjenci przyjmowani są na wizytę do Specjalistów, po wcześniejszym ustaleniu terminu przyjęcia.

Pacjenci rejestrowani są przez Rejestrację, zgodnie z terminarzem przyjęć Specjalistów.

Czas trwania wizyty uzależniony jest od jej rodzaju.

Potwierdzanie wizyt

Na dzień lub dwa dni przed umówionym terminem wizyty, Pacjent otrzymuje wiadomość SMS w celu przypomnienia o wizycie oraz uzyskania potwierdzenia, że zgłosi się na konsultację.

Na otrzymaną wiadomość SMS należy odpisać:

T - w przypadku chęci potwierdzenia wizyty
lub

N – w przypadku chęci odwołania wizyty

W celu rezygnacji z umówionego terminu, który został już potwierdzony SMS-owo, pacjent proszony jest o telefoniczny kontakt z Przychodnią.
! Powtórne wysłanie SMS-a nie wiąże się z odwołaniem wizyty!

Pierwsza wizyta w Pro Life Clinic

Pacjenci, którzy przyjdą do Pro Life Clinic po raz pierwszy, zostaną poproszeni o:

- uzupełnienie swoich danych osobowych, na podstawie dokumentu tożsamości

- podpisanie dokumentu dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez Pro Life Clinic

- podpisanie oświadczenia o dostępie do danych medycznych (czy pacjent upoważnia lub nie upoważnia kogoś do wglądu do swoich danych)

 

Dokumenty można również przygotować przed wizytą, w tym celu należy:

- Ściągnąć i wydrukować ZGODĘ RODO i OŚWIADCZENIE;
- wypełnić wszystkie pozycje dotyczące pacjenta;

- odesłać skany na adres sekretariat@prolifeclinic.pl lub przekazać dokumenty Rejestratorce, bezpośrednio przed wizytą.

 

Klauzula Sumienia

W wyżej wymienionych dokumentach zamieszczona jest informacja, iż lekarze pracujący w Pro Life Clinic mogą korzystać z Klauzuli Sumienia.

Lekarz ma prawo odmowy udziału w następujących działaniach niezgodnych ze swoim sumieniem: aborcji, pomocy w samobójstwie, eutanazji, selekcji eugenicznej, wypisywaniu środków antykoncepcyjnych, poronnych, dopingujących, odurzających. Lekarz ma prawo powołać się na swoje sumienie, a zapis o tym znajduje się w art 39 Ustawy o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty.

Klauzula Sumienia ma swój zapis w art. 7 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Klauzula Sumienia nie ma zastosowania w nagłych sytuacjach, gdy zachodzi niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego rozstroju zdrowia (art.30 Ustawy o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty).

 

Kolejność przyjmowania pacjentów.

Pacjenci przyjmowani są wg ustalonego harmonogramu.

 

Czas wizyty

- Czas wizyty jest orientacyjny i może ulec zmianie.

- Pacjent może upewnić się, czy wizyty danego dnia odbywają się na czas, poprzez kontakt telefoniczny z Rejestracją.

- W przypadku możliwości spóźnienia się na wizytę, prosimy o telefonicznie poinformowanie o tym rejestracji.

 

Wizyty pilne

W przypadku wizyt pilnych, zachęcamy do jednorazowego umówienia wizyty u innego specjalisty, niż lekarz prowadzący.

 

Lista rezerwowa

W przypadku braku terminów do wybranego specjalisty, możliwe jest zapisanie się na listę rezerwową. Pacjenci z listy, informowani są o zwalniających się bieżących terminach.

Ze względu na duże zainteresowanie wizytami u lek. med. Tomasza Dmochowskiego, na listę rezerwową do tego specjalisty, pacjenci wpisywani są na okres dwóch tygodni.

Jeśli po upływie tego czasu pacjent nie otrzyma terminu i nadal będzie chciał być wpisany na listę, konieczny jest ponowny kontakt z rejestracją.

 

Odwołanie wizyty.

Przypominamy, że w przypadku odwołania wizyty, Pacjent może ponownie zarejestrować się na nową wizytę, a termin zależny jest od dostępności danego lekarza.

- Pacjent jest zobowiązany powiadomić Pro Life Clinic o rezygnacji z wizyty najpóźniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem, tak aby zwalniany przez niego termin mógł zostać zaproponowany innemu Pacjentowi z listy rezerwowej.


Wizyty można odwoływać w dni robocze, natomiast wizyty poniedziałkowe, należy odwołać najpóźniej w piątek.

 

- Rezygnacji można dokonać telefonicznie pod numerem 61 225 99 88 godzinach pracy przychodni lub mailem na adres sekretariat@prolifeclinic.pl
W innym przypadku można nagrać informację na automatycznej sekretarce.

 

- Rezygnacja w dniu wizyty lub nie zgłoszenie się na wizytę skutkuje tym, że przed kolejna wizytą Pacjent jest zobowiązany do dokonania przedpłaty w wysokości kwoty należnej za wizytę według cennika.

Dane do przelewu:
nr konta bankowego 69 1050 1520 1000 0091 3679 7991,
w tytule przelewu „przedpłata,dane pacjenta, wizyta w dniu...., specjalista”.
Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie na mail
sekretariat@prolifeclinic.pl

  • W przypadku braku przedpłaty pacjent zostaje skreślony z zarezerwowanego terminu i w to miejsce zostaje wpisany pacjent z listy rezerwowej.
  • Pacjent, który nie zgłosi się na wizytę (mający przedpłatę) – traci środki na poczet nie odbytej wizyty.
  • Pacjent zgłaszający się na wizytę (mający przedpłatę) – środki przekazane są na poczet danej wizyty i przy kolejnej wizycie przedpłata nie będzie wymagana.

 

 

Wysyłka pocztowa

W Pro Life Clinic, jest możliwość wysłania pocztą do Pacjenta dokumentacji medycznej, skierowań, recept, materiałów CrMS oraz NPR, zaświadczenia "Informacja do lekarz kierującego" na podstawie którego lekarz rodzinny może wystawiać recepty wg zaleceń lekarza specjalisty.

Koszt, w zależności od wielkości przesyłki wynosi 15zł lub 30zł, które należy wpłacić na konto przychodni i przesłać potwierdzenie na mail sekretariat@prolifeclinic.pl
Przesyłki nadawane są jako listy polecone priorytetowe.
Zapotrzebowanie należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo, z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Regulamin Poradni dla Narzeczonych

W zależności od formy umówionego spotkania (osobista lub online), przed wizytą należy zapoznać się z odpowiednim Regulaminem:

Regulamin telewizyt oraz regulamin wizyt osobistych dostępne są tutaj.

 

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 09:00 - 21:00
wtorek 09:00 - 21:00
środa 13:00 - 21:00
czwartek 09:00 - 21:00
piątek 10:00 - 21:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

 

KONTAKT

 61 225 99 88  ( w godzinach otwarcia kliniki )
 ul. Kosińskiego 14/1, 61-519 Poznań
 sekretariat@prolifeclinic.pl

Nadchodzące wydarzenia

18 kwietnia 2024 r.

Bezpłatny webinar: Między rozpaczą, a spełnieniem - w poszukiwaniu nadziei po utracie dziecka

24 kwietnia 2024 r.

Podstawowy KURS rozpoznawania płodności

8 maja 2024 r.

Bezpłatny webinar: Okiem fizjoterapeuty. Fizjoterapia uroginekologiczna

14 maja 2024 r.

Bezpłatny webinar: Rozpoznawanie płodności po porodzie