BADANIA LABORATORYJNE

BADANIA LABORATORYJNE

Pro Life Clinic oferuje Państwu możliwość wykonywania szerokiej gamy badań laboratoryjnych.

Nasz cennik zawiera około tysiąca pozycji. Poniżej przestawiamy Państwu spis najczęściej wykonywanych badań wraz z naszymi atrakcyjnymi cenami.Jeśli interesujące Państwa badania nie znajdują się na poniższej liście, prosimy o kontakt z rejestracją- odpowiemy na pytania o dostepność i cenę każdego badania.

Po wykupieniu skierowania na badanie w naszej klinice, mogą Państwo dokonać pobrania materiału do badania w wielu punktach pobrań sieci laboratorów Diagnostyka na terenie całego kraju. Wszystkie dostępne można znaleźć na stronie: https://diag.pl/katalogi/placowki/ 
Wynik badania będzie dla Państwa dostępny on-line na portalu pacjenta. Po wykonaniu badań z naszym skierowaniem, również nasi lekarze mają bezpośredni dostęp do Państwa wyników. Na wizytę lekarską nie muszą Państwo dostarczać wyników w formie papierowej.

Badania wystawiane są również na prośbę Pacjenta, nie musi ich zlecać lekarz z naszej Kliniki.

Uprzejmie prosimy o przemyślane zakupy gdyż nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane badania diagnostyczne.
 

 

 
morfologia krwi (pełna) 10,00zł
mocz - badanie ogólne 08,00zł
rozmaz krwi 16,00zł
glukoza 08,00zł
lipidogram 30,00zł
próby wątrobowe 30,00zł
żelazo 10,00zł
elektrolity (Na,K) 15,00zł
magnez 10,00zł
TSH 25,00zł
 
CRP - białko ostrej fazy 22,00zł
bilirubina całkowita 08,00zł
morfologia krwi 10,00zł
rozmaz krwi 16,00zł
OB 08,00zł
płytki manualnie 10,00zł
retikulocyty 10,00zł

 

grupa krwi 35,00zł
przeciwciała odpornościowe (t.Coombsa) 30,00zł
bezpośredni test antyglobulinowy 30,00zł

 

fibrynogen 23,00zł
 D- dimery (produkty degradacji fibrynogenu) 35,00zł
antytrombina III, aktywność 45,00zł
białko C- aktywność 160,00zł
białko S- wolne 80,00zł
czas i wskaźnik protrombinowy (PT) (INR) 10,00zł
czas kaolinowo-kefalinowy (aPTT) 16,00zł
czas trombinowy (T) 25,00zł
czynnik V Leiden  215,00zł
mutacja 20210 G-A genu protrombiny 185,00zł
termolabilny wariant MTHFR 130,00zł

 

białko całkowite 10,00zł
albuminy 20,00zł
proteinogram 25,00zł
lipidogram- cholesterol całkowity, frakcje HDL, LDL, trójglicerydy 30,00zł
elektrolity- Na, K 15,00zł
magnez 10,00zł
wapń 08,00zł
wapń zjonizowany 15,00zł
profil wątrobowy- AspAT, AlAT, fosfataza zasadowa (ALP), GGTP, bilirubina całkowita 30,00zł
mocznik 08,00zł
kreatynina 08,00zł
klirens kreatyniny 18,00zł
kwas moczowy 10,00zł
lipaza 24,00zł
amylaza 10,00zł
fosfor nieorganiczny (P) 08,00zł
fosfataza zasadowa (ALP) 08,00zł
fosfataza zasadowa (ALP) +izoenzym kostny 20,00zł
parathormon (PTH) 40,00zł
kalcytonina 50,00zł
osteokalcyna 55,00zł
C-telopeptyd kolagenu I 200,00zł
 pyrylinks D w moczu 75,00zł
poziom wit. D3 60,00zł
glukoza na czczo 08,00zł
DTOG 50 g (2pkt) 15,00zł
DTOG 75g (3pkt) 22,00zł
hemoglobiny glikowanej (HbA1C) 25,00zł
poziom insuliny 40,00zł
C-peptyd 45,00zł

 

CRP - ilościowo 22,00zł
prokalcytonina - ilościowo 70,00zł
ASO - ilościowo 22,00zł
czynnik reumatolidalny (RF) - ilościowo 25,00zł
odczyn Waalerego-Rosego 22,00zł
 
chlamydia pneumoniae IgG 45,00zł
chlamydia pneumoniae IgM 45,00zł
chlamydia trachomatis IgG 45,00zł
chlamydia trachomatis IgM 45,00zł
toksoplazmoza IgG 30,00zł
toksoplazmoza IgM 30,00zł
ospa IgG 80,00zł
ospa IgM 80,00zł
odra IgG 110,00zł
odra IgM 110,00zł
różyczka IgG 45,00zł
różyczka IgM 45,00zł
cytomegalia (CMV) IgG 45,00zł
cytomegalia (CMV) IgM 45,00zł
mononukleoza jakościowo 27,00zł
listerioza jakościowo 60,00zł
wirus opryszczki (HSV) IgG 55,00zł
wirus opryszczki (HSV) IgM 55,00zł
wirus Epstein-Barr (EBV) IgG 35,00zł
wirus Epstein-Barr (EBV) IgM 35,00zł
kiła (VDRL) 10,00zł
HBS antygen 17,00zł
anty HCV 30,00zł
anty HAV 70,00zł
wirus HIV 30,00zł
parvowirus B19 IgG i IgM 80,00zł

 

CEA - antygen karcinoembrionalny 35,00zł
AFP 30,00zł
CA 125 35,00zł
CA 15-3 30,00zł
CA 19-9 30,00zł
Scc - Ag 80,00zł
cyfra 21-1 115,00zł
CA 72-4 115,00zł
Beta - 2 - mikroglobulina 55,00zł
BRCA 1 (met.biologii molekularnej) 155,00zł
NSE 115,00zł
S100 115,00zł

 

TSH 25,00zł
FT4 25,00zł
FT3 25,00zł
anty TPO 30,00zł
anty TG 30,00zł
prolaktyna 25,00zł
FSH 30,00zł
LH 30,00zł
estradiol 30,00zł
progesteron 30,00zł
beta -HCG 25,00zł
HCG wolna podjednostka beta 60,00zł
testosteron 30,00zł
DHEA-S 35,00zł
DHEA 40,00zł
androstendion 40,00zł
SHBG 40,00zł
ACTH 40,00zł
kortyzol 35,00zł
kortyzol w dobowej zbiórce moczu 45,00zł
aldosteron 50,00zł
aldosteron w dobowej zbiórce moczu 50,00zł
17 - ketosteroidy w dobowej zbiórce moczu 45,00zł
17-hydroksykortykosteroidy w dobowej zbiórce moczu 55,00zł
Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF 120,00zł

 

badanie moczu - posiew i antybiogram 35,00zł
wymaz z pochwy 35,00zł
wymaz w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 35,00zł
wymaz z rany 45,00zł
wymaz z owrzodzenia  45,00zł

 

ANA1 test przesiewowy 55,00zł
ANA2 test kompleksowy 70,00zł
ANCA 80,00ZŁ
ASMA 55,00zł
Panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA) met. IIF,DID 105,00zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF  70,00zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 70,00zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 70,00zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 70,00zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 70,00zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 70,00zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 70,00zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 95,00zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 95,00zł
Antykoagulant toczniowy 160,00zł
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 120,00zł
P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 120,00zł
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 120,00zł
P/c. p. plemnikom  met. IIF 120,00zł

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 09:00 - 21:00
wtorek 09:00 - 21:00
środa 15:00 - 21:00 
czwartek 15:00 - 21:00
piątek 12:00 - 21:00
sobota 09:00-16:00
niedziela nieczynne

 

KONTAKT

 61 225 99 88  ( w godzinach otwarcia kliniki )
 ul. Kosińskiego 14/1, 61-519 Poznań
 sekretariat@prolifeclinic.pl