Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna 
dotycząca polityki prywatności i ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pro Life Clinic sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu (61-519) ul. Kosińskiego 14/1.

2) W Pro Life Clinic sp. z o.o. ustanowiony jest Inspektor Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty email iod@prolifeclinic.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczonych usług, w tym usług i badań medycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą lekarze i specjaliści pracujący w Pro Life Clinic sp. z o.o. (zwanej dalej Przychodnią), pracownicy rejestracji i administracji Przychodni, firma zewnętrzna świadcząca usługi w zakresie zapewniania programu informatycznego do obsługi Przychodni, firma zewnętrzna świadcząca usługi w zakresie serwisu sprzętu medycznego należącego do Przychodni, firma zewnętrzna świadcząca usługi w zakresie badań laboratoryjnych, firma zewnętrzna zajmująca się obsługą księgową Przychodni.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj 20 lat od daty ostatniej wizyty, a w przypadku dziecka do ukończenia 2 roku życia przez okres 22 lat (podstawa prawna art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W niektórych przypadkach, po udzieleniu odrębnej i wyraźnej informacji, Administrator może przechowywać dane nadal.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 09:00 - 21:00
wtorek 09:00 - 21:00
środa 15:00 - 21:00
czwartek 09:00 - 21:00
piątek 10:00 - 21:00
sobota

20.07 - nieczynne

27.07 - 10:00-15:00

niedziela nieczynne

 

KONTAKT

 61 225 99 88  ( w godzinach otwarcia kliniki )
 ul. Kosińskiego 14/1, 61-519 Poznań
 sekretariat@prolifeclinic.pl

Nadchodzące wydarzenia